‘S Katz Deitsch Schtick: Moi 2007

Der Piewie

Piewie, Piewie, Piewittitie!
Ei, Piewie, bischt zerick?
Nau hock dich uff der Poschde hie
Un sing dei Mariyeschtick.

Hoscht lang verweilt im Summerland,
Bischt seit Oktower fatt;
Bischt drunne aardlich guud bekannt?
Wie geht’s de Veggel datt?

‘S iss schee datt uff de Aarenschbeem:
Gell, datt gebt’s gaar kee Schnee?
Doch fiehlscht du als recht grank fer heem
Wann’s Zeit iss fer zu geh!

Bischt doch uns all recht willkumm do;
Denk, du bischt net zu frieh,
Der Mariye guckt emol net so –
Gell net, du glee Piewie?

Piewie, wu bauscht du des Yaahr hie?
Kannscht waehle, wu du witt;
Witt du am Haus en Bletzeli?
Ich deel dir’s willich mit.

Ich geb der neier Dreck fer nix,
Geilshaar un Flax un Helm;
Nemmscht’s eenihau! – Ich kenn dei Dricks,
Du schmaerder, gleener Schelm!

Des iss yuscht Schpass, mei Piewiefreind,
Ich rechel dich kee Dieb!
Hettscht mit meim Gold dei Nescht geleint,
Du waerscht mir yuscht so lieb.

En Fruchtyaahr unne dich, Piewie,
Waer wie en leerie Welt!
Dei Dinscht, mei liewes Veggeli,
Bezahlt mer net mit Geld!

Piewie, wie’n mildie Luft du bringscht!
Die Friehyaahrssunn, wie schee!
‘S gebt nau, weil nu mol mariyets singscht,
Kee Winderdaage meh.

Piewie, Piewie, Piewittitie!
Bin froh, du bischt zerick;
Nau hock dich uff der Poschde hie,
Un sing dei Mariyeschtick!

Henry Harbaugh (1817-1867)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s