‘S KATZ DEITSCH SCHTICK: September 2007

Kitzel mich net!

Kitzel mich net! Wann ich yuscht aagereegt warr,
Dann kitzelt’s mich, ass ich ganz zammeschnarr!
Nee, nau! Du weescht, ass ich’s net schtaende kann;
Bin gaar net draa gewehnt wie du bischt, Tschann.
Der Paepp? Ach was, Er iss schun lang im Bett.

Kitzel mich net!

Sell dutt’s nau! Heer doch uff un loss mich geh!
Hab mich ganz grank gelacht – mei Seit dutt weh.
Da maagscht mich bosse, maagscht aa dann un wann
Mich bissel dricke – yuscht en wennich, Tschann!
Doch was du duhscht, duh’s wie’s geduh sei sett –

Kitzel mich net!
Charles Calvin Ziegler (1854-1930)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s