‘S KATZ DEITSCH SCHTICK: Tschulei 2010

Germansville

Ich bin in Germansville uffgwachse. Sell iss im naddwescht Eck vun Lechaa Kaundi, ebbe fuffzeh Meile vun Allenschteddel. Germansville waar en wunnerbaarer Blotz alt warre. In de Fuffzicher Yaahre hot’s rund 150 Leit gewwe. All die Erwachsene datt henn Pennsylvaanisch gschwetzt. Unsre Eldre henn net mit uns in Deitsch gschwetzt, awwer yuscht mitnanner un mit der greessere Freindschaft un de Noochbere.
Mir henn unser Deitsch glannt, vum Gschwetzt mer vun ihne gheert henn.
Es hot immer ebbes zu duh gewwe in meinre Schpringerzeit. Kenner vun uns henn nie net glaage kenne um fers nix zu duh. Mir waare nie net glangweilt. Germansville hot ghatt en Fuddermiehl, Livery Schtall, en Fertizer Waarehaus, en Garatsch, en Fruchthendler, unn en Feierhaus, wu viel gmeescheftliche Vorfalle schtattgfunne henn. Der Ralph Phillips hot en Schtick Land gnumme hinner sei Fuddermiehl un hot druff Gras blanst. Sell waar en guder Blotz fer Baseball schpiele, un Football aa. Es waar imer ebbes datt am Geh.
Der Middelpunkt vun Gewewwer in Germansville war es Germansville Hotel. Bei meim yunge Alder waare die Eegner die George un Edna Kaerschner, die es schpeeder an die George unn Maggie Schlosser verkaaft henn im Yaahr 1953. Newwich em Hotel waar en General Schtohr unn en Bolwiereschopp.
Was ich am mehnscht gliche hab, waar die Kaendi Kischt datt. Alles hot yuscht een Cent koscht. Was aa fer uns wichdich waar, waar’s Aakumme alle Yaahrin Abrill vun de neie Baseballkaarde.
Die Lillian Herber waar dei Bass im Schtohr, unn waar aa die Poschtmeeschdern. Lillian hot ferschur en funny bone ghatt. Es iss efders ghappend, ass eber ebbes gans unschuldich gsaagt hot, was die Lillian so mechdich agschtocke hot, ass sie minuddelang ausser sich hot lache misse.
Der Lillian ihre Vadder, der George Herber, waar der Schtohrbesitzer, waar aa unser Schulmeeschder vun der gleener rot Schulhaus.Ich bin datt gwest darich die dritt Klaess. Im Yaahr 1951 iss es Gebei gschlosse warre unn watt Deel vum Lynn Heidelbarrick Schulditrickt.
Ich meind noch, wann all die Schieler vun der achde Klaess riwwer zum Hotel henn geh kenne, fer die Inagieraschun vun Harry Truman, deweil im Hotel waar der eenzichscht Guckbox dorum. Ass sie zrick kumme sinn, henn sie en brani Sack fer der Herr Herber mitbrocht. Die Schieler henn verzaehlt, wie die Mannsleit datt henn sie ihne gewwe unn sie sedde des liefere. Drinne waar en Boddel Bier unn Effner. Der Schulmeeschder hot sich bedankt, hot kenn Sekunde zogert, hots geffnet, ausleert vor der gsammelde Klaess. Nadierlich waare die Eldre ball dennoh davun berichdet, awwer henn yuscht driwwer glacht. Unn davun henn sie nix Weidderes gdenkt. Ei, wie die Zeide sich verennert henn.
Bill Stopp waar der Bolwierer, unn aa Feierchief.Wann der Feieralarm am bloose waar, iss der Stoppi wie der Blitz gschprunge aus seim Schopp in die Richding vun Feierhaus. Wann ebber im Bolwiererschtuhl ghocke iss, henn sie heem geh misse odder waarde bis der Stopp zrick kumme iss vum Feier. Etliche sinn yuscht riwwer groddelt in der Schtubb halbbolwiert. Efders hot’s lang dauert, bis er zrick kumme iss.
Es Hotel hot en groosi Drupp vun Charaktern unn Rumhenker. Der „Silly“ Wanamaker hot en groosser Eidruck uff des siwweyaahriche Bu gmacht. Samschdaagmarriyeds iss der Silly frieh mit seinre Boggy unn Gaul am Hotel erschiene. Noochdem er sie aagbunne geduh hot, iss er bliwwe im Baar fer ebbe sex Schtunne. Nooch so en Sauferei, hot er allemol denkt er waer der Lone Ranger. Mer hot ihn am Brille heere kenne „Hi yo, Silver!“. Er hot so en Kischt ghatt nn watt ball nimmi wacker un die Annere henn ihn hinnich in seim Waggeli glaade, un as er leigt do am Schloofe, sei Freind henn aa „Hi yo, Silver“ brillt unn sei Gaul hot ihn allee nooch German’s Eck heembrocht.
Wann es en Saufloddel Hall of Fame gewe daede, dann waer’s gewiss der neegscht Mann der Gandidat Nummer Eens. Der Richie Uhler hot in Schteins Eck gwuhnt. Er waar Moler unn Tanngledderer. Der Kall hot immer sei Aakunff aagkindicht beim Hotel — er hot sei Maschien in die Sementposcht am Bortsch neigfoohre, un unne zu g ucke hot der Baarkieper grische, „Do kummt der verdammt Uhler widder!“Der Richie waar en ungweehnlicher Satt. Er hot en Gmisch vun Pennsylvaanisch unn seinre eegne jibberisch Schprooch geblauddert. Fascht kenner hot en verschteh kenne. Ee mol nooch en langer Zeit im Baarschtubb iss er am Heemweg wedder en Fohndeichsel neigfoohre. Die Schtaadpolies sinn kumme, henn der Richie unnersucht, awwer henn kenn Watt aus seim Maul verschtanne. Was farrich en Landsmann bischt du, wu kummscht du her? Richie hot gantwatt, „Moler unn Tanngledderer.“
Mir waare en engi Grupp – die Youngs, Bittners, Phillips, Handwerks, Finks, Charlie Stopp, Mike Yenser, Larry Leibensberger, Lee Behler, un die Stoudts, die dann unn wann vun ihrer Hinkelbauerei aussewennich Germansville neikumme sinn. Mir sinn darrich enanner unsre Hef gloffe, in ihre Scheire gschpielt, zsamme gfischt unn gschwomme mitnanner. Die Sache un Bletz henn uns allerebber gheert.
En paar Yaahr zrick henn mir en Reunion ghatt fer die Leit, wu die eeschtubbich Schulhaus dabei waare. Viel scheene Erinnringe waare gedauscht.
Germansville hot nimmi es Hotel, Balwiererschopp, unn die annere Gbei. Was iwwerich bleibt, iss yuscht die Feierhaus. Die Leit sinn aa verschwunne. Mei Mudder iss noch datt, un Marian Hamm, un Delores Handwerk. Wann ich nau ze rick geh um mei Mudder zu bsuche, iss es net wie es frieher emol gwest iss. ‘S iss zu ruhich. Mer seht ken Kinner am Schpiele, ken juke box Larrem kummt aus der Hoteldier; mer seht ken Mensch nei un raus beim Schtohr unn Poschtoffis. Es driebscht Ding iss, mer heert kenn Pennsylvaanisch.
Ich bin der letscht vum meim Elt ass gesegent iss, im me gleene Schteddel uff em Land uffwaxe un die Schprooch vun unsre Voreldre heere.

Ed Quinter
Allentown (PA)

[Sell Schreiwes waar glese beim Dialect Writers Contest 2010 uff em Kutztown Pennsylvania German Festival.]

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s