Deitsch Web-TV: John Schmid verzehlt vun seim Lewe

Mir sinn froh, ass der Virgil Schrock aa beim John Schmid un sei Fraa Lydia deheem gwesst iss neegscht zum Schtettel Berlni (OH). In sell Weltdeel schwetze ball meh wie 50 % vun die Leit die deitsch Mudderschprooch – un die Nummere sinn am waxe …

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s