Deitsch Web TV: Pennsylvanisch-Deitsch in Kutzeschtettel

Yuscht vier Woche zerick henn drei Leit gschwetzt an Kutzeschtettel University iwwer die Mudderschprooch un die Mudderschprooch-Schwetzer. Guud geduh, Bill, Jenn un Patrick!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s