Deitsch Web TV: “Nemm mich heem”

Wammer fatt geht vun die Bauerei, noht find mer schnell aus:
Drauss iss net deheem. Un der Piewie iss net an alle Bletz sei Lied am singe.
Do iss en glee Schtick iwwer’s Fattgeh un widder Heemkumme …

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s