‘S Katz Deitsch Schtick: Lebnen Pennsylvanisch Deitsch Zammelaaf


Guder Daag Blog Leser! Well, ‘s iss widder Matz, un in Lebanon Kaunty sell mehnt, ass es widder Zeit fer der Zammelaaf iss. Des Yaahr alles watt uff die Lebanon High Schul sei. Der Zammelaaf iss en arrig gude Gelegeheit viel iwwer unsre Schprooch, Kuldur, Kunscht, Gschicht un Esse zu lanne un zu erlewe. Es gebt viel Verkaafer, Entertainment, Schwetzer, un Myusick. Ass mer uff die Flyer owwe sehne kann, gebt es viel zu sehne un heere. Un, net zu bralle, awwer es gebt en arrig gude Show um Vaddel eb drei Uhr. Ich hab gheert ass die zwee Kalls arrig luschdig sinn. Wann du glee bissel Zeit naegschde Samschdaag hoscht, un du wuhnscht net zu weit weg, kumm mol naach Lebanon un bsuch des Event! Wann du mich sehnscht, saag “Guder Daag” un dann kenne mir schwetze!

Doug Madenford
Co-Editor “Hiwwe wie Driwwe”
https://padutch101.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.