Pennsylvanisch-Deitsche Lieder ass MP3

Yuscht ewwe hemmer ausgfunne, ass mer pennsylvanisch-deitsche Songs hawwe kann ass en “Download” vun en ebbadichi Seit. ‘S gebt Lieder wie “Wie kumm ich an dei Grossvadders Haus”, “Heili Heilo”, “Lauderbach” un etliche anneri meh. Der Musigant iss der George Britton. Klick yuscht mol uff sell CD Cover, un du bischt neegscht schun datt …

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.