Category Archives: ‘S Katz Deitsch Schtick

‘S Katz Deitsch Schtick: Was die Grundsau Ray gsaat hot

Was die Grundsau Ray gsaat hot im alte Land

Ich kumm vun Pennsylfawnia,
Gebore war ich datt,
Doch wie der Donald Trump iss kumm,
bin ich mol dabber fatt.

Weil er schpielt ya als so gern Golf,
un gleicht kenn Grundsauloch,
Wann er sein Balle drin verliert,
Holt er sei Flint mol doch.

Browiert mich schiesse wie net gscheit,
Ich gleich mei Lewe aarick,
Drum bin ich kumme in die Palz
Un uff der Dunnerschbarig.

Ich bin so dankbar fer der Blatz,
Un ass ich daref datt bleiwe,
Was deet ich helfe, wann ich kennt
Der Winder ball verdreiwe …

Un Leit, ich hab kenn Wadde:
Ich sehn naryiets kenn Schadde.
Der Winder, des sehnt yeders ei,
Macht Blatz fer‘s Friehyaahr — des kummt glei!

Grundsau Lodsch No. 19 im alte Land, der zwett Hanning 2020
Herbert Tiefel (Haabtmann) / Michael Werner (Unner-Haabtmann)

‘S Katz Deitsch Schtick: Hattiyee Angelina

Hattiyee Angelina, mei Bobbli, mei Kind,
Ich muss weit fatt nau, ich flieg mit der Wind.
En wiescht Kall browiert graad zu schtehle dei Zeit.
Mach’s guud, Angelina, der Himmel, der brennt schun,
Un mei Weg iss weit.

Du muscht mich net bleeme, un sei net verzannt.
Ich bin, wie ich waar, un bin dir guud bekannt.
Un doch iss mei Schtuhl leer am Disch, wu du schtehscht.
Hattiyee Anglina, der Himmel duht dunnre,
Wu du aa gehscht.

Es fiedre die Groosskepp Godzilla ganz leis,
Un die Welt guckt yuscht zu un denkt schwatz odder weiss.
Mer henn net viel Zeit un sie laaft uns devun.
Hattiyee Angelina, am Himmel watt’s hell,
Doch sehnt mer kenn Sunn.

Un eemol die Woch saagt der Parre ganz laut,
Es iss guud, wann Fense un Maure mer baut,
Weil Leit, ass do kumme an unser Deer,
Weescht Angelina, sie denke net grischtlich,
Drum schickt sie ins Meer.

Harich mol, die Flinte, heerscht sie vun weit?
Mir hocke noch ruhich, doch datt schtarewe Leit.
Die Groosskepp sinn eifrich un zaehle ihr Geld.
Hattiyee Angelina, ihr Keenich guckt orange –
Un so duht die Welt.

Hattiyee Angelina, mei Bobbli, mei Kind,
Ich muss weit fatt nau, ich flieg mit der Wind.

‘S Katz Deitsch Schtick: Mei Riggelweg

Mei Riggelweg

Wann ich mol ganz umleidlich bin
Un niemand meh will seh,
Noht graeddle ich die Schteg enuff,
duhn uff mei Schpeicher geh.

Datt schteht mei alter Riggelweg,
Grooss ess er, gmacht vun Tin.
´S gebt blendi Heiser, Leit un Beem,
En Station middes drin.

Was bin ich alsemol verzannt,
Un grick en rooder Kopp,
Denk ich an sell grooss dabbich Wand. –
Noht drick ich uff der Knopp.

Un schun schtaert glei mei Riggelweg,
Weess nix vun aarme Leit,
Ass welle besser lewe yuscht,
Fer alles sinn bereit.

Mei Riggelweg weess nix devun,
Ass mer nau Kinner trennt
Vun ihr Familie, denk yuscht mol.
Ich weess, was mer sell nennt …

Doch saag ich nix, inschtatts vun sell,
Watch ich mei Riggelweg,
In Circles geht er schnell wie nie,
Ganz naach seim Leweszweck.

In seim Land gebt’s kenn Weisshaus net,
Kenn Karich un kenn Gmee,
Kenn Bressens un kenn groossi Wand,
Un alles, was ich seh …

Sinn kummne Leit, sie gucke ´s seem,
Vun owwe – glee wie nie,
Wasewwer aa ihr Ziel sei mag:
Sie gehn in Circles hie.

Un darich die Zeit verliert sich doch,
was dumm iss un was gscheit,
Was nau noch recht iss, iss ball letz,
´S kimmert mich nix heit.

Un ewich geht der Riggelweg,
Weess nix vun guud un bees,
Un ass sei Weg unendlich iss,
Iss alles, ass er weess.

Milton Ivvahzvarich (2018)

‘S Katz Deitsch Schtick: Lebnen Pennsylvanisch Deitsch Zammelaaf


Guder Daag Blog Leser! Well, ‘s iss widder Matz, un in Lebanon Kaunty sell mehnt, ass es widder Zeit fer der Zammelaaf iss. Des Yaahr alles watt uff die Lebanon High Schul sei. Der Zammelaaf iss en arrig gude Gelegeheit viel iwwer unsre Schprooch, Kuldur, Kunscht, Gschicht un Esse zu lanne un zu erlewe. Es gebt viel Verkaafer, Entertainment, Schwetzer, un Myusick. Ass mer uff die Flyer owwe sehne kann, gebt es viel zu sehne un heere. Un, net zu bralle, awwer es gebt en arrig gude Show um Vaddel eb drei Uhr. Ich hab gheert ass die zwee Kalls arrig luschdig sinn. Wann du glee bissel Zeit naegschde Samschdaag hoscht, un du wuhnscht net zu weit weg, kumm mol naach Lebanon un bsuch des Event! Wann du mich sehnscht, saag “Guder Daag” un dann kenne mir schwetze!

Doug Madenford
Co-Editor “Hiwwe wie Driwwe”
https://padutch101.com

‘S Katz Deitsch Schtick: Parkland Highschool

Ganz schtill

Ganz schtill leischt du do, kannscht mich net heere.
Dei Aage sinn weit uff wie nie.
Gaeb’s yuscht en Weg, dei Ruh zu schteere,
Ich deet dich nemme ariyets hie.

Wie waar der Mariye so guud un schee,
Du waarscht deheem, bischt gange noht –
Un in die Schul. Un was ich seh
Iss nix wie Blut – un du bischt doot.

Do waar en Kall, do waar en Bix.
En Sack voll Bullets un schunscht nix.
Du hoscht gehockt am letze Blatz.
Der Schuss waar schnell – Dei Lewe katz.

Ganz schtill leischt du do, kannscht mich net heere.
Dei Aage sinn weit uff, mei Kind.
Waere mir schmaert, deet uns sell lehre
Es Lewe meh zu gleiche wie en Flint.

(In memoriam)

‘S Katz Deitsch Schtick:

Guder Daag Blog Leser! ‘S iss schpot Yenner … Hanning kummt. Dihr wisst, was sell meent: Grundsau Daag kummt gschwindt. Fer uns Deitsche iss Grundsau Daag wie en heilige Daag. Verschiddliche Grundsei kumme aus ihre Lecher un brophezeie iwwer es Wedder fer de naegschde sex Woche. Bleibt Winder lenger, odder kummt es Friehyaah frieh? Die Grundsau saagt uns. […]

über Grundsau Lodge Zeit! — Nau loss mich yuscht eppes saage!

‘S katz deitsch Schtick: Disember

 

Disember

´S Yaahr iss alt. Sei Haar sinn dinn.
Guckt gaar nimmie gesund.
Weess, ass sei Daage rum ball sinn,
Kennt aa sei letschti Schtund.

En latt iss gschehne, deel aa net.
All sell ruht unnich Schnee.
Weiss iss die Welt – der Weg, wie’s sett.
Doch duhn Gedanke weh.

Noch waxt der Muhnd, noch watt er glee.
Nix bleibt. Un nix geht fatt.
´S iss alles waahr, was mer kann seh,
Un doch aa letz en latt.

Ball kummt der Belzenickel bei,
Deel Kinner waarde bang.
En Grischtbaam holt en Paep ball nei
Ins Haus. Die Zeit watt lang.

Waarscht aa en Kind. Denk mol zerick.
Du meindscht noch, wie sell fiehlt.
Heit glaabscht nimmie an der alt Nick,
Hoscht ihn schun oft geschpielt.

Ball schlagt em Yaahr sei letschti Schtund.
Noht iss es rum – wie’s sett.
Een Daag machscht aa mol zu dei Mund.
Doch wann sell iss, weescht net …

Michael Werner
(naach Erich Kästner)

Mer winsche alliebber im alte un im neie Land
en gsund un glicklich nei Yaahr 2018.

‘S Katz Deitsch Schtick: Nei Bichli “1000 Wadde Pennslyvanisch-Deitsch”

Wie lannt mer Pennsylvanisch-Deitsch? Mer lannt erscht deel Wadde, noht lannt mer wennich Grammar – sell iss verleicht en Schtaert. Do henn mir es bescht Gschenk fer Grischtdaag 2018. Henn dihr Eldre odder verleicht noch en Gremmem odder Graempap: Gebt ihne sell nei Bichli “1000 Wadde Pennsylvanisch Deitsch” ass en Grischtdaag Gift. Mol sehne, wieviel Wadde sie noch meinde. Henn dihr Kinner? Sell iss noch besser. Gebt ihne sell nei Bichli, un sie lanne verleicht die erschte deitsche Wadde – so ass die Mudderschprooch net zu nix geht. Es Bichli sett gedruckt sei im neegscht Friehyaahr, so ass es faddich iss eb der Grischtdaag 2018.

Klick mol do, un dihr grickt en Subscription Form.

HwD Web TV: Versammling in Baricks Kaundi

Der Keith Brintzenhoff hot gschwetzt un gsunge in Leesport, un 450 Deitsche henn en guudivZeit ghatt. Grooss Dank zum Doug Madenford fer sell Video druu duh uff Youtube.